Polityka zwrotów 

  1. Warunki zwrotu: a. Zwrot jest dostępny wyłącznie w określonym czasie. Po upływie 7 dni od zaksięgowania wpłaty, nie będzie możliwości uzyskania zwrotu. b. Zwrot jest dostępny tylko dla klientów, którzy spełniają określone kryteria, takie jak ukończenie nie więcej niż jednej części kursu. c. Klient musi złożyć pisemne zgłoszenie zwrotu w wyznaczonym terminie, podając uzasadnienie prośby o zwrot.
  2. Procedura zwrotu: a. W przypadku, gdy klient spełnia warunki zwrotu, zostanie poproszony o przesłanie pisemnego zgłoszenia zwrotu, w którym poda informacje dotyczące transakcji, powód zwrotu i dowody spełnienia kryteriów zwrotu. b. Po otrzymaniu zgłoszenia, przeprowadzimy weryfikację i ocenę uprawnień do zwrotu. c. Jeżeli zwrot zostanie zatwierdzony, podejmiemy wszelkie niezbędne kroki w celu przetworzenia zwrotu płatności.
  3. Wyłączenia: a. Nie udzielamy zwrotów za nieuzasadnione prośby o zwrot, które nie spełniają warunków i kryteriów zwrotu. b. Nie udzielamy zwrotów za udział w więcej niż dwóch lekcjach kursu tanecznego.
  4. Decyzje dotyczące zwrotu: a. Ostateczna decyzja w sprawie zwrotu należy do nas jako dostawcy kursu tanecznego. Będziemy dokładać wszelkich starań, aby podjąć uczciwe i obiektywne decyzje na podstawie przedstawionych informacji. b. W przypadku odrzucenia wniosku o zwrot, poinformujemy klienta o powodach odmowy i udzielimy wyjaśnień.

Wprowadzając tę politykę zwrotów, dążymy do zapewnienia uczciwości i równowagi między ochroną naszych interesów, a zaspokojeniem potrzeb klientów. Zachęcamy do zapoznania się z tą polityką zwrotów przed zapisaniem się na nasz kurs taneczny.